Filosofisk tidskrift 4/2023

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter.

Innehåll

  • Vad är sinnelagsetik? Jesper Jerkert
  • Bör vi skapa lyckliga människor? Per Algander
  • Är ”slang” ett ord för filosofer? Alice Damirjian
  • C. J. Boströms bevis för idealismen. Inge-Bert Täljedal

Recensioner

  • Lars Bergström om Dold verklighet av Donald Hoffman.
  • Ingvar Johansson om Att förstå kvantmekaniken av Lars-Göran Johansson.
  • Nicolas Olsson Yaouzis om I förnuftets skugga: Essäer om Nietzsches filosofi av Hans Ruin.