Filosofisk tidskrift 2/2023

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Jagets metafysik. Lars Bergström
  • Schopenhauer och Nietzsche: motsatsernas möte i stoisk asketism. Ingmar Persson
  • Hur står det egentligen till med det teleologiska gudsbeviset? Martin Lembke

Recensioner

  • Anna Nygren om ”Det finns miljoner sätt att vara”: Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen av Hanna Lahdenperä.
  • Karl Bergman om Apan och filosofen: Evolutionära svar på filosofiska frågor av Farshid Jalalvand.
  • Frans Svensson om Eudaimonia : Om det goda livet i klimatomställningens tid av Klas Grinell.
  • Lars Bergström om Galileos misstag av Philip Goff.
  • Victor Moberger om Konsten att tänka klart av Christer Sturmark med Douglas Hofstadter.