Filosofisk tidskrift 4/2022

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Att välja livsåskådning. Mikael Stenmark
  • Platon och de irrationella talen. Aron Bodelsson
  • Hume, Schopenhauer och att filosofera för livet. Ingmar Persson

Recensioner

  • Caj Strandberg om Grundbok i metaetik av Nils Franzen, Victor Moberger och Olle Risberg.
  • Siri Sylvan om Därför demokrati av Åsa Wikforss.
  • Jonas Olson om Out of the World av Ingmar Persson.
  • Notiser.