Filosofisk tidskrift 4/2007

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

UR INNEHÅLLET: Erik J. Olsson: Kunskaper och koherens • Sam Fransson: Bör vissa genetiska förbättringar av människan förbjudas? • Richard Swinburne: Argument för Guds existens • Martin Gustafsson: Carnap och Quine om explikation som filosofisk metod • Mattias Gunnemyr: Om förtryckande strukturer, en replik • Per Bauhn: Om strukturell orättvisa och förtryck – slutreplik.

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie