Filosofisk tidskrift 4/2009

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

UR INNEHÅLLET: Staffan Carlshamre: Tingens och tankarnas ordning – några funderingar kring Spinoza • Gunnar Andersson: Förnuftig tro och intellektuell moral • Per Bauhn: Universella rättigheter och partikulära skyldigheter • Sven Danielsson: Om moraliska övertygelsers styrka • Lars-Göran Johansson: Tidens gång – en illusion?

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie