Psykoanalytisk Tid/Skrift 1-2/2007 (18-19)

UR INNEHÅLLET: Per Magnus Johansson & David Karlsson: Om Liedmans avskedsföreläsning • Sven-Erik Liedman: Ett marathonlopp genom idéhistorien • Jonas Gilbert: Psykoanalysens aktualitet • Per Magnus Johansson: Sigmund Freud – 150 år • Thomas Karlsohn: Kanon och kritik • Julia Kristeva: Barnet och det outsägliga • Annika Stiebe: Resa till nattens ände – en läsning • Magnus Ljunggren: "Svensken" och hans dotter • Ingmar Karlsson: Turkisk identitet – mellan öst och väst • Einar Askestad: Istabul • Carl E. Schorske: Ringstrasse • Leon Battista Alberti: Några saker värda att minnas • Johan Linton: Konstruktionens materia.

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Litteratur Kultur